ARTIKLAR

Flera artiklar finns under flera kategorier.

Här finns artiklar från vår tidskrift i kronologisk ordning

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Augusti 2021

Skogsstrategin är ett hot mot demokrati, landsbygd och välfärd

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Skogsstrategin tillsammans med EU:s gröna giv, olika skogsprogram och aktionsplaner om bland annat biodiversitet, klimatet och...

Augusti 2021 

HBTQIA+-bönder i kamp: Befria vårt land, befria våra kroppar


Artikel av Capire, en organisation som lyfter berättelser från kvinnor i kamp omkring hela världen. Författare är Helena Zelic och Bianca Pessoa och...

Maj 2021

Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

 

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings...

Maj 2021

Digitalt riksdagsseminarium: Utan bönder ingen civil beredskap

Maximilian Isendahl

 

Den 15 april hölls ett digitalt riksdagsseminarium kopplat till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap...

Februari 2021

Det är vår plikt att ta emot båtflyktingar!

Åke Paulsson (NOrdBruk)


90 procent av Afrikas fattiga lever på jordbruk.  Multinationella företag lägger under sig mark i en näst intill ofattbar omfattning.

Finansexperter talar om att...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Januari 2021

"Urholkat strandskydd hotar matförsörjning"

Maximilian Isendahl

 

Den 14 december redovisades strandskyddsutredningen som tillsattes till följd av januariavtalet ¹. Utredningen föreslår i stort att det ska bli enklare att bygga strandnära, speciellt på landsbygden...

November 2020

Marknadskrafterna inom livsmedelsproduktionen är ett hot mot planetens överlevnad och människors liv och hälsa

Åke Paulsson, (NOrdBruk)

 

Under klimatkonferensen i Paris 2015 lade den franska...

Augusti 2020

NOrdBruks synpunkter till Kommerskollegium angående Mercosur-EU frihandelsavtalet


NOrdBruk är starkt kritiskt till handelsavtalet mellan EU och Mercosur med hänsyn till påverkan på det svenska jord...

Juni 2020

Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Torgny Östling (NOrdBruk)


I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik.

Juni 2020

Nyckelbiotoper i skogen

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

Idag är det Skogsstyrelsen som inventerar och tar fram nyckelbiotoper på enskilt ägd mark och på bolagsägd mark. Under åren har det kommit fram otaliga exempel på att

April 2020

Inblick: MST och kampen för land i Brasilien

Maximilian Isendahl 

 

17 April är det International day of peasant stuggle, till minne av massakern 1996 vid Eldorado dos Carajas i Brasilien, då 19 landlösa demonstranter mördades av polisen...

Mars 2020

Jättelyft för Alnarp när Wenglén blickar framåt?

Nils-Erik Norrby

 

När dessa rader skrivs har jag precis nåtts av nyheten att försäljningen av vissa livsmedel under de senaste dagarna varithögre än vanligt i Stockholm...

Februari 2020

Vattenhushållning och klimat

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

Världen över pågår omflyttning från land till stad. Urbanisering. Landsbygden fortsätter att vara grön men med färre människor. Städerna växer och marken runt...

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...

Oktober 2019

Vatten - kassako eller rättighet? 

 

Alla med en grundläggande förståelse för biologi vet att ska det finnas liv så måste det också finnas vatten. Detta innebär att dess tillgänglighet blir fundamental för all typ av produktion som innefattar...

Oktober 2019

Peak fosfor

Alva Hällberg

 

Ett ämne som varken kan tillverkas eller förstöras står i centrum för världens framtida matproduktion- fosfor. Forskare menar att de större reserverna börjar ta slut och varnar för minskad matsäkerhet, dyrare...

September 2019

Boktips: Skydda eller skövla - patent, etik och nykolonialism av Vandana Shiva

Maximilian Isendahl


Shiva beskriver hur patent påstås främja kunskap och innovation. Tvärtom argumenterar hon att patent hindrar kunskapsspridning 

November 2021 

EU-kommissionens inledande konsekvensbedömning


Den 24 september publicerade EU-kommissionen en “inledande konsekvens-bedömning” angående förslaget att avreglera GMO framställt via “gen-editering” eller cisgenes. 

November 2021 

”Kort” sammanfattning av mänskliga rättigheters historia 

Rebeca Borges  


Mänskliga rättigheter är en social konstruktion; de har upprättats genom politiska beslut. När man ser till historien är det vanligt att säga att en viss social grupp...

Augusti 2021

Varför har så få protesterat mot EU:s makthunger?

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Bondeorganisationen NOrdBruk anser att skogsstrategin måste diskuteras djupare då den påverkar hela Sveriges befolkning, men alltför många..

Augusti 2021

Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl


Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha...

Maj 2021

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove Sundström
 

Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även...

Maj 2021

Till minne av Torgny Östling (1949-2021)

Här följer fyra minnesord från oss i NOrdBruk och Jord Åt Folket.


Torgny Östling har avlidit, 71 år, den 3 mars 2021 mitt under skogsarbete på sin gård i Marsätt, Bräcke kommun i Jämtland.

Februari 2021

Ett självförstärkande förlopp

Göran Rudbäck (NOrdBruk)


Pengar är en pollett för energi. Grunden för ekonomisk tillväxt är arbetsfördelning, dvs att en människa sysselsatt i primärproduktionen av livsmedel kan försörja ett...

Februari 2021

Andelsjordbruk - 2020-talets kooperation?

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


Under vintern har jag, Joel Holmdahl, och min fru Maria Danielsson dragit igång en kurs på folkhögskolan i Karlskoga med namnet ”Andelsjordbruk – delat ansvar delad skörd”...

November 2020

Spara och bevara

Tove Sundström och Emma Johansson 


Den röst som hörs högst i berättelsen om skogsbruket i Sverige är idag är den som berättar om storskaliga skogsplantager, kalhyggen och kemikalier. Det är en urban...

Oktober 2020

Sverige behöver en ny generation av bönder

NOrdBruk m.fl.


I samband med Covid 19-pandemin har debatten om mat och självförsörjning tagit fart i Sverige, men böndernas röster saknas...

Augusti 2020

Slätten som ideal — ej möjligt och ej önskvärt

Maximilian Isendahl och Tove Sundström 


Efterkrigstiden har sett en stegrande koncentrering av matproduktionen till slätterna i de södra delarna av Sverige. Stordrift och...

Juli 2020

Green Deal — fina ord med bakomliggande hot

Eva Jonsson, Torgny Östling, Maximilian Isendahl, Tove Sundström

 

EU:s Green Deal är en strategi som ämnar att omställa unionens ekonomi i linje med ekologisk hållbarhet. Den presenterades...

Maj 2020

Staten och vetet

Tove Sundström 

 

Svedjning eller svedjebruk är en mycket vanlig metod inom jord- och skogsbruk världen över och har historisk betydelse även i Sverige. Svedjeodling har flertalet...

April 2020

Girjasdomen kan skapa en gynnsam kedjereaktion

Gustaf Jillker (NOrdBruk)

 

Girjasmålet avgjordes i år i Högsta Domstolen 29 jan 2020, då domstolen bekräftade att jakt- och fiskerättigheterna på samebyns marker i Gällivareområdet ägs av samerna själva genom samebyn...

Mars 2020

CAP: Den uteslutande jordbrukspolitiken

Tove Sundström

 

Omedelbart efter andra världskrigets slut påbörjades samtal rörande behovet av en gemensam jordbrukspolitik inom Europa; ett behov delvis orsakat av att många europeiska länder...

December 2019

Ny lag främjar matsuveränitet i Maine, USA

Martin Seger


I oktober 2017 klubbades en lag igenom i USAs nordöstligaste stat Maine, som innebär att kommuner tillåts att kontrollera lokala system...

November 2019

Boktips: Minnesbok över den svenske bonden av Sune Jonsson

Maximilian Isendahl

 

Det är lätt att missa texterna när man fångas av de vackra bilderna på blommor, djur och människor i arbete eller på fest, som...

Oktober 2019

What local people?

En serie av Siri Andersdotter


Kommentar 8 december 2020

Efter händelserna som beskrivs i serien fortsatte kampen. Man startade upp ”Kamp Gallok” sommaren 2013 för att protestera på platsen för prospekteringen. En del använde sig av civil olydnad...

Oktober 2019

Det hållbara skogsbruket

Emma Johansson

 

Trä spelar en avgörande roll i omställningen till ett mindre fossilberoende och mer hållbart samhälle. Det är dock sällan det hörs kritiska röster kring bioenergi i SLU:s föreläsningssalar...

September 2019

Boktips: Väckarklocka av Elin Wägner

Johanna Hagen

 

"Soldaterna besprutar de största av sina fiender med kulor, lantmännen besprutar de minsta med sina kemiska lösningar. Båda delarna är ett hopplöst företag. Bespruta ett fiendefolks..."

November 2021 

En krönika om alienering

Tove Sundström


I en text skriven av La Via Campesina där begreppet matsuveränitet förklaras listas ett flertal punkter över vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en demokratisk och rättvis livsmedels...

Augusti 2021

Boktips: The world is not for sale - farmers against junk food med José Bové och Francois Dufour

Maximilian Isendahl


José Bové och Francois Dufour var vid tiden för bokens utgivning två ledande figurer...

Augusti 2021

Vi känner inte igen oss, vårt skogsbruk är hållbart.

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Vi känner inte igen oss i att vårt skogsbruk skulle utarma den biologiska mångfalden. Skogarna här omkring är som en mosaik. Det finns 5 - 20...

Juli 2021

Greenwashing av en ideologi: hur Sverige räddar frihandeln

Rebeca Borges Machado (Jord Åt Folket)


Skillnaderna mellan hur mycket utsläpp olika länder bidrar med måste jämnas ut, något som vi inte löser genom grönmålade...

Maj 2021

NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)


NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext...

Februari 2021

EU:s jordbrukspolitik – en motor för landsbygdsdöd och migration

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


En stor del av EU:s budget går till det gemensamma jordbruksstödet, det så kallade CAP. Nära 40%. Det är lätt...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

Februari 2021

Andelsjordbruk i politisk kontext

Tove Sundström


Det är utmanande att överleva som småbrukare i Sverige idag, då den typ av jordbruk som stöttas av staten och EU främst är det storskaliga och exportinriktade industri...

November 2020

Rätten till mark: en kamp om klimatet och feminismen

Louise Carlsson 

 

Markrofferi, eller landgrabbing som det också kallas, innebär att företag eller stater investerar i storskaliga...

Augusti 2020

Förädling och rätten till utsäde

Emma Johansson 

 

Människan har använt sig av växtförädling i omkring 10 000 år. Genom växtförädling har sorter tagits fram som ger högre skörd och är mindre...

Augusti 2020

Sveriges nej till deklarationen

Tove Sundström och Maximilian Isendahl


Den 19:e november 2018 röstade FN:s general-församling om Deklarationen för småbrukare och andra som arbetar på landsbygdens...

Juni 2020

Kulturvärden mot kulturvärden och framtid

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

En ny sträckning för väg 268 mellan E4-Grana planeras i Vallentuna kommun. Då står det så här på Trafikverkets hemsida:

Projektet värnar om kulturmil...

April 2020

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen

Eva Jonsson (NOrdBruk)


I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av
arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i... 

Mars 2020

Den nyliberala omställningen på 90-talet

Maximilian Isendahl

 

1994 genomfördes folkomröst-ningen om medlemskap i EG (senare EU). Året därefter ersattes den svenska jordbruk-spolitiken med EU:s CAP... 

Februari 2020

Om CAP 2020 och krisen för bönder i EU

Eva Jonsson (NOrdBruk) 


Detta år ska de nya jordbruksstöden i EU komma, CAP 2020.. Men ännu har man inte kommit överens om vilka förändringarna som ska göras. Liksom CAP 2015 som...

December 2019

Exploatering av migrantarbetare

Emma Johansson

 

I slutet av november 2019 släppte ECVC, European Coordination via Campesina, rapporten Sowing injustice, harvesting despair: Abuse and exploitation of foreign agricultural workers...

Oktober 2019

Matsuveränitet i revolutionens Rojava

Maximilian Isendahl

 

Rojava, västra Kurdistan i norra Syrien, har sedan det syriska inbördeskrigets början 2011 kontrollerats av en autonom rörelse som präglas av feminism, ekologisk medvetenhet och...

Oktober 2019

Den svenska industrins giftiga ryggrad 

Siri Andersdotter 

 

”Om jag skulle hälla ut en liter olja i Hornträsket skulle jag bli dömd för det. Men Boliden kan skita ned hela sjön utan att det leder till någonting” - Loyd Lundström i en intervju i boken...

September 2019

Inblick: Torpare och allmänningar i Skottland

Tove Sundström

 

Runt början av 1800-talet uppkom en ny typ av jordägande i Skottland, där förhållandet mellan den som brukade marken och den som ägde den liknade förhållandet mellan torparen...

September 2019

Debatt: Är matsuveränitet möjligt i den representativa demokratin Sverige?

Maximilian Isendahl, Alva Hällberg

 

Begreppet matsuveränitet spänner över bönders och lantarbetares makt över vad som produceras, vem det produceras för och även...