Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Maj 2021

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove Sundström
Utgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor

 

Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs hälsa och välmående. Thomas skriver också om den felaktiga uppfattningen om det europeiska jordbrukets produktionsförmåga, orsakat av en “ohämmad och politiskt styrd foderimport” från Amerika, en verklighet som innebär att Europa faktiskt är nettoimportör av livsmedel. Thomas var på slutet av 90-talet med och startade NOrdBruk, Sveriges småbrukarorganisation och medlemsorganisation i La Via Campesina, och har tidigare även varit engagerad i Familjejordbrukarna.

 

Genom personliga anekdoter och funderingar drar Thomas kopplingar mellan en efterkrigstid som andades totalitarism, där staten och industrin skulle arbeta med varandra i samma riktning, och så även folket. Han lyfter frågor som omges av en tystnadskultur, även idag, exempelvis gällande politikens felaktiga beskyllning av jordbruket som orsaken till övergödning i hav och sjöar. Thomas tar oss också tillbaka till 30-talet, där LRF (då RLF) gynnades av socialdemokraternas politik som “enskilt enda ‘godkända’ politiska jordbruksorganisation”, vilket innebar att Sveriges bönder försattes i en odemokratisk situation. Han tar oss sedan tillbaka till samtiden och diskuterar bland annat CAP, och en bild börjar träda fram som visar på orsaker och sammanhang.

 

Boken består av personliga återgivelser och transkriberade samtal och intervjuer. Det är en vass bok som bidrar på sitt sätt till att bemöta och ta i de frågor som dagens jordbrukspolitiska diskurser undviker.

 

Thomas Gunnarsson har även skrivit boken Jordbruk 2.0.1 (2018, Vulkan Förlag) och sammanställt artikelsamlingen Spridda Skurar (2020, Vulkan Förlag). Han har även deltagit som gäst i avsnitt nummer 7 av Jord Åt Folket-Podden (titel: Djurskydd, avel och kvävedebatten med Thomas Gunnarsson). 

Taggar: Boktips