EU

Kategori: EU

Augusti 2021

Skogsstrategin är ett hot mot demokrati, landsbygd och välfärd

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Skogsstrategin tillsammans med EU:s gröna giv, olika skogsprogram och aktionsplaner om bland annat biodiversitet, klimatet och...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

April 2020

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen

Eva Jonsson (NOrdBruk)


I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av
arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i... 

Februari 2020

Om CAP 2020 och krisen för bönder i EU

Eva Jonsson (NOrdBruk) 


Detta år ska de nya jordbruksstöden i EU komma, CAP 2020.. Men ännu har man inte kommit överens om vilka förändringarna som ska göras. Liksom CAP 2015 som...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Juli 2020

Green Deal — fina ord med bakomliggande hot

Eva Jonsson, Torgny Östling, Maximilian Isendahl, Tove Sundström

 

EU:s Green Deal är en strategi som ämnar att omställa unionens ekonomi i linje med ekologisk hållbarhet. Den presenterades...

Mars 2020

CAP: Den uteslutande jordbrukspolitiken

Tove Sundström

 

Omedelbart efter andra världskrigets slut påbörjades samtal rörande behovet av en gemensam jordbrukspolitik inom Europa; ett behov delvis orsakat av att många europeiska länder...

December 2019

Exploatering av migrantarbetare

Emma Johansson

 

I slutet av november 2019 släppte ECVC, European Coordination via Campesina, rapporten Sowing injustice, harvesting despair: Abuse and exploitation of foreign agricultural workers...

Februari 2021

EU:s jordbrukspolitik – en motor för landsbygdsdöd och migration

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


En stor del av EU:s budget går till det gemensamma jordbruksstödet, det så kallade CAP. Nära 40%. Det är lätt...

Juni 2020

Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Torgny Östling (NOrdBruk)


I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik.

Mars 2020

Den nyliberala omställningen på 90-talet

Maximilian Isendahl

 

1994 genomfördes folkomröst-ningen om medlemskap i EG (senare EU). Året därefter ersattes den svenska jordbruk-spolitiken med EU:s CAP... 

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...