Inblickar

Kategori: Inblickar utomlands

Augusti 2021 

HBTQIA+-bönder i kamp: Befria vårt land, befria våra kroppar


Artikel av Capire, en organisation som lyfter berättelser från kvinnor i kamp omkring hela världen. Författare är Helena Zelic och Bianca Pessoa och...

November 2020

Rätten till mark: en kamp om klimatet och feminismen

Louise Carlsson 

 

Markrofferi, eller landgrabbing som det också kallas, innebär att företag eller stater investerar i storskaliga...

December 2019

Ny lag främjar matsuveränitet i Maine, USA

Martin Seger


I oktober 2017 klubbades en lag igenom i USAs nordöstligaste stat Maine, som innebär att kommuner tillåts att kontrollera lokala system...

November 2021 

”Kort” sammanfattning av mänskliga rättigheters historia 

Rebeca Borges  


Mänskliga rättigheter är en social konstruktion; de har upprättats genom politiska beslut. När man ser till historien är det vanligt att säga att en viss social grupp...

Augusti 2021

Boktips: The world is not for sale - farmers against junk food med José Bové och Francois Dufour

Maximilian Isendahl


José Bové och Francois Dufour var vid tiden för bokens utgivning två ledande figurer...

Maj 2020

Staten och vetet

Tove Sundström 

 

Svedjning eller svedjebruk är en mycket vanlig metod inom jord- och skogsbruk världen över och har historisk betydelse även i Sverige. Svedjeodling har flertalet...

Oktober 2019

Matsuveränitet i revolutionens Rojava

Maximilian Isendahl

 

Rojava, västra Kurdistan i norra Syrien, har sedan det syriska inbördeskrigets början 2011 kontrollerats av en autonom rörelse som präglas av feminism, ekologisk medvetenhet och...

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

April 2020

Inblick: MST och kampen för land i Brasilien

Maximilian Isendahl 

 

17 April är det International day of peasant stuggle, till minne av massakern 1996 vid Eldorado dos Carajas i Brasilien, då 19 landlösa demonstranter mördades av polisen...

September 2019

Inblick: Torpare och allmänningar i Skottland

Tove Sundström

 

Runt början av 1800-talet uppkom en ny typ av jordägande i Skottland, där förhållandet mellan den som brukade marken och den som ägde den liknade förhållandet mellan torparen...