Landfrågan

Kategori: Markfrågan

Augusti 2021

Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl


Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha...

Maj 2021

NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)


NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext...

Januari 2021

"Urholkat strandskydd hotar matförsörjning"

Maximilian Isendahl

 

Den 14 december redovisades strandskyddsutredningen som tillsattes till följd av januariavtalet ¹. Utredningen föreslår i stort att det ska bli enklare att bygga strandnära, speciellt på landsbygden...

Juni 2020

Kulturvärden mot kulturvärden och framtid

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

En ny sträckning för väg 268 mellan E4-Grana planeras i Vallentuna kommun. Då står det så här på Trafikverkets hemsida:

Projektet värnar om kulturmil...

Mars 2020

Jättelyft för Alnarp när Wenglén blickar framåt?

Nils-Erik Norrby

 

När dessa rader skrivs har jag precis nåtts av nyheten att försäljningen av vissa livsmedel under de senaste dagarna varithögre än vanligt i Stockholm...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

November 2020

Rätten till mark: en kamp om klimatet och feminismen

Louise Carlsson 

 

Markrofferi, eller landgrabbing som det också kallas, innebär att företag eller stater investerar i storskaliga...

April 2020

Inblick: MST och kampen för land i Brasilien

Maximilian Isendahl 

 

17 April är det International day of peasant stuggle, till minne av massakern 1996 vid Eldorado dos Carajas i Brasilien, då 19 landlösa demonstranter mördades av polisen...

Oktober 2019

What local people?

En serie av Siri Andersdotter


Kommentar 8 december 2020

Efter händelserna som beskrivs i serien fortsatte kampen. Man startade upp ”Kamp Gallok” sommaren 2013 för att protestera på platsen för prospekteringen. En del använde sig av civil olydnad...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Augusti 2020

Sveriges nej till deklarationen

Tove Sundström och Maximilian Isendahl


Den 19:e november 2018 röstade FN:s general-församling om Deklarationen för småbrukare och andra som arbetar på landsbygdens...

Mars 2020

Den nyliberala omställningen på 90-talet

Maximilian Isendahl

 

1994 genomfördes folkomröst-ningen om medlemskap i EG (senare EU). Året därefter ersattes den svenska jordbruk-spolitiken med EU:s CAP... 

September 2019

Inblick: Torpare och allmänningar i Skottland

Tove Sundström

 

Runt början av 1800-talet uppkom en ny typ av jordägande i Skottland, där förhållandet mellan den som brukade marken och den som ägde den liknade förhållandet mellan torparen...