What local people?

Oktober 2019

What local people?

En serie av Siri Andersdotter

Kommentar 8 december 2020

Efter händelserna som beskrivs i serien fortsatte kampen. Man startade upp ”Kamp Gallok” sommaren 2013 för att protestera på platsen för prospekteringen. En del använde sig av civil olydnad i form av bland annat kedja fast sig till maskiner och blockera vägen så att företaget ej skulle kunna komma till och provborra. Numera finns det en dokumentär: Gallok - kampen i sameland. Frågan är tyvärr fortfarande högst aktuell. Regeringen har frågan på sitt bord under utredning sedan tre år, och nu väntar både bolaget och samebyn otåligt på ett beslut.