Medlemskap - Tidningen
framsid 12
framsida 1
framsida 2
framsida 3
framsida 4
framsida5
framsida 6
framsida7
Ordbruket8
9an
ordbruket 10an
11an

Tidningen Ordbruket


Orbruket är NOrdBruks medlemstidning. Artiklarna handlar om matsuveränitet och naturresursfrågor och behandlar både aktuella händelser och historiska perspektiv i Sverige och globalt.


Bli medlem i NOrdBruk så får du tidningen digitalt och kan mot utskrifts- och portokostnad också få tidningen hemskickad på posten!


Används kontakformuläret nedan för att bli medlem. NOrdBruk har två former av medlemskap: 

 

Fullvärdigt medlemskap – 300kr
Den som är aktiv eller har en bakgrund inom jord-, skog- och vattenbruk kan bli fullvärdig medlem och har då rösträtt på årsmötet. En fullvärdig medlem kan givetvis väljas till poster i styrelsen.


Stödmedlemskap – 150kr

För den som inte har en anknytning till jord-, skog- och vattenbruk erbjuds stödmedlemsskap. Man får då alla utskick och inbjudningar och kan även delta i arbetet men har inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till post i styrelsen.


Vi har den här ordningen för att säkerställa att producentperspektivet bibehålls som centralt i föreningen.

Bli medlem i NOrdBruk

 
 
 
 
Fullvärdig medlem (300 kr)
Stödmedlemskap (150 kr)
 
Postutskick (+ 80 kr)
Endast digitalt
 
 
 

Sätt in vald summa på Bankgiro 5094-3877, märk betalning med namn