BESTÄLL TIDNING
framsida 1
framsida 2
framsida 3
framsida 4
framsida5
framsida 6
framsida7
Ordbruket8
9an
ordbruket 10an

Beställ från oss!


Det går att beställa våra tidsskrifter som vi ger ut fyra gånger om året. Numera skriver vi tidningen tillsammans med NOrdBruk och den heter från och med 2021 Ordbruket. Artiklarna handlar om matsuveränitet och naturresursfrågor och behandlar både aktuella händelser och historiska perspektiv i Sverige och globalt.


De artiklar som vi i Jord Åt Folket skriver finns också tillgängliga här.


Det senaste nummret kostar 25 kr inklusive porto, eller prenumerera för 100 kr/år!  


Det går också att köpa äldre nummer, då vi kan trycka upp efter behov. Dessa kostar 20 kr styck inklusive porto. Att exempelvis köpa alla 10 nummer som nu finns kostar alltså 205 kr.


Tyvärr har vi behövt höja priset på tidningen i och med årets prishöjningar på porto.


Använd kontaktformuläret nedan för att beställa. Alla pengar (förutom portokostnader) går till tryck av nya nummer och eventuellt överskott skulle kunna gå till andra aktiviteter i studiecirkeln eller mer porto.


Använd kontaktformuläret nedan för att lägga beställning och adress.

Betala antingen genom att swisha till 0709 134 777 (Maximilian Isendahl),

eller skriv i kontaktformuläret (eller ring) om du vill göra en insättning på bankkonto.

Beställ Ordbruket