EVENEMANG

Våra aktiviteter

Vi ordnar studiecirkelträffar och bokcirklar (bland annat på Torgny Öslings Back to basics! A step forward) - nu främst digitalt.


Vi har också ordnat föreläsningar och filmvisningar - exempelvis på vår egna film Jorden vi ärver - en global kamp i jämtländskt perspektiv


För att ha koll på våra evenemang är det enklast att följa oss på Facebook.


Har du inte Facebook kan vi updatera på e-post om du meddelar ditt intresse via kontaktformuläret här intill!


Grundkurs/studiecirkel om gröna näringars påverkan av globaliseringen och EU 

En fristående kurs i samarbete mellan Jord Åt Folket och NOrdBruk


Mellan den 31:a januari och 23:e maj 2021 höll Jord Åt Folket och NOrdBruk en kurs som i syfte att studera hur gröna näringar påverkas av globaliseringen och EU. Kursen riktade sig den omgången främst mot miljöorganisationer och organisationer som driver biståndsarbete; för att ge en grundläggande inblick i hur svenska gröna näringar och Sveriges landsbygd påverkas av dagens samhällssystem och hur landet på nationell nivå påverkar sin omvärld. Att se att det globalt är samma mönster och samma ekonomiska lagar som alienerar landsbygden och dess befolkning är avgörande för att uppnå en sann solidaritet. Att isolera konsekvenser av exempelvis frihandel och frihandelsrelaterade avtal till någonting som utspelar sig endast i globala syd isolerar problemen och gör dem svårare att lösa. Det skapar också en distans mellan ursprungsbefolkning, landsbygdsbefolkning, bönder och landlösa världen över, när vi främst behöver förståelse och samarbete. Det är viktigt att vi inte tror på att det som sker på andra sidan jorden på något sätt är frikopplat från vad som sker här hemma. 


Utifrån den lagstiftning som styr (gällande exempelvis handel, markinvestering, jord- och skogsbruk) se vi alltså på hur lagar och förordningar skapar dysfunktionella strukturer för naturbruk, både globalt och lokalt. Genom våra egna erfarenheter, samt erfarenheter från bonderörelsen La Via Campesina, kan vi se och diskutera vilka alternativ som finns att tillgå för att skapa hållbara jord- och skogsbruk. 


Kursen är baserad på boken Back to Basics! — A Step Forward, av Torgny Östling, ordförande i NOrdBruk, och består av 6-8 träffar. Varje träff centreras kring ett av bokens kapitel, med kompletterande litteratur eller film emellanåt. Vi använder oss av olika historiska, geografiska och nationella perspektiv och jämför med den svenska situationen, diskuterar och lyssnar till gästföreläsare i vissa ämnen (exempelvis rennäringen). Kostnaden för kursen går oavkortat till tryckning av boken på svenska, och när den svenska versionen är tryckt är tanken att kursen ska köras i ytterligare omgångar med inriktning på exempelvis producenter, men också studenter och andra grupper som gynnas av att fördjupa sig inom kursens centrala frågor.


Är du, din klass eller din organisation intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna så kan vi skapa en intresseanmälan och uppdatera er när ny kursstart planeras!