RADIOAVSNITT


Jord Åt Folket-Podden


I denna podd diskuterar vi tillsammans med olika gäster frågor som rör matsuveränitet, naturresursfrågor och rättigheter i Sverige och globalt.

 

Podden görs i samarbete med Allt åt Alla Malmö och släpps som en del av Radio åt Alla. Finns att lyssna på där poddar finns.

2 november 2020

#1: Nyliberal jordbrukspolitik


12 november 2020

#2: Baggböleriet då & nu


10 december 2020

#3: Back to basics! bok-samtal med Torgny Östling


7 januari 2021

#4: EU-Mercosur med Eva Jonsson & Rebeca Borges

16 mars 2021

#6: Migrantarbetare inom jordbruket

28 juni 2021

#8: Torgny Östling, aktuellt arbete och engagemang

1 februari 2021

#5: Andelsjordbruk med Joel Holmdahl

15 april 2021

#7: Djurskydd, avel och kvävedebatten med Thomas Gunnarsson

25 oktober 2021

#9: Samisk kamp och oppositionsbildning med Gustaf Jillker

20 januari 2022

#10: UNFSS med Birgitta Hedström 

#10: UNFSS med Birgitta Hedström

Släppt 20 januari 2022


Detta avsnitt gästas av Birgitta Hedström från Jordens Vänner, som tidigt uppmärksammade UN Food Systems Summit - ett toppmöte dominerat av institutioner som World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation. Diskussionen för oss till bl.a sociala rörelsers bojkott och "counter-summit", veganindustrin, språklig kolonialism, makten över naturresurser och produktionen. Mer information om UNFSS och motmobiliseringen:

https://www.foodsystems4people.org/ 


Det går också att lyssna här

https://radio.alltatalla.se/podcast/jord-at-folket-podden-10-unfss-med-birgitta-hedstrom/

#9: Samisk kamp och oppositionsbildning med Gustaf Jillker

Släppt 25 oktober 2021


I avsnitt #9 är Gustav Jillker gäst och berättar om sitt arbete som redaktör på tidningarna Miljömagasinet och Samefolket, oppositionsbildning och vad som krävs för att orka kämpa vidare för matsuveränitet och solidaritet.


#8: Torgny Östling, aktuellt arbete och engagemang

Släppt 28 juni 2021


Detta avsnitt tillägnas Torgny Östling, som den 3:e mars 2021 gick bort i en arbetsolycka. Vi pratar om några av de frågor som låg honom närmast om hjärtat, exempelvis den om strandskyddet, som återigen är aktuell. Vi berör även landgrabbing inom EU och UN Food Systems Summit och pratar lite om hur engagemang i matsuveränitetsrörelsen kan se ut.

En minnesfond har upprättats i Torgnys ära. Pengarna som samlas in går till NOrdBruks arbete, samt tryckning av Torgnys bok ‘Back to Basics! – A step forward’ på svenska. NOrdBruks bankgirokonto är 5094 – 3877, och insättningen märks med “Torgny Östling”.


#7: Djurskydd, avel och kvävedebatten med Thomas Gunnarsson

Släppt 15 april 2021


Hur djurskydd, slakterisystem och kvävedebatten har fått konsekvenser för det småskaliga jordbruket och är med och driver på en storleksrationalisering. Detta (med mera) diskuterar vi tillsammans med Thomas Gunnarsson som är gäst. Han är aktiv i Familjejordbrukarna, har tidigare arbetat med jordbruk och har skrivit två böcker (Jordbruk 2.0.1 och Jordbruk-Delete) och sammanställt artikelsamlingen Spridda Skurar.  

#6: Migrantarbetare inom jordbruket

Släppt 16 mars 2021


Migrantarbete är en del av dagens industriella storjordbruk och har varit det sedan länge. Under sommaren 2020, på grund av pandemin, efterfrågades arbetskraft från den svenska ungdomen. Dock, trots ett ökat intresse för odling och gröna näringar, var det få ungdomar i Sverige som tog jobb inom det industriella jordbruket. I det här avsnittet diskuterar vi varför så var fallet. Vi pratar om varufieringen av livsmedel och alienering av livsmedelsproduktionen, både i Sverige och globalt. 

#5: Andelsjordbruk med Joel Holmdahl

Släppt 1 februari 2021


Andelsjordbruk är ett direkt samarbete mellan producent och konsument där man delar på skörd, men också ansvar och risk. Vi gästas av Joel Holmdahl som driver ett andelsjordbruk i Rikkenstorp. Joel håller också i en kurs om andelsjordbruk på Karlskoga Folkhögskola och är medlem i NOrdBruks styrelse. Vi diskuterar vilka möjligheter och begränsningar som finns för de som vill driva andelsjordbruk idag och hur man ska arbeta för att skapa en större förståelse för den politiska betydelsen. Vad krävs för att uppnå verklig folkförsörjning?

#4: EU-Mercosur med Eva Jonsson & Rebeca Borges

Släppt 7 januari 2021


EU-Mercosur syftar till ett handelsavtal mellan EU och “Mercosurländerna”, vilket innefattar Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Det är ett handelsavtal som kommer att minska koldioxid-utsläppen i EU, på bekostnad av jordbruket, men öka utsläppen i Mercosurländerna genom ökad industriell produktion. Vi gästas av Eva Jonsson från NOrdBruks styrelse och Rebeca Borges från Jordens Vänner. Samtalet berör handelsavtalets konsekvenser både här och där, på allt från demokrati, maktkoncentration, förskjutning av kapital och exploatering av bönder och landsbygd. 

#3: Back to basics! boksamtal med Torgny Östling

Släppt 10 december 2020


I det här avsnittet gästas vi av Torgny Östling som är jord- och skogsbrukare sedan 70-talet och även ordförande i NOrdBruk, den svenska medlems-organisationen i globala småbrukarrörelsen La Via Campesina. Vi diskuterar delar ur Torgnys nysläppta bok “Back to Basics! – A Step Forward”, bland annat nyliberala politiska förändringar under 60- och 90-talet, bondekooperativ från historien och i framtiden, kolonialism, globalisering och bondens rätt att använda sin egen röst. Boken går att köpa från oss här!

#2: Baggböleriet då & nu

Släppt 12 november 2020


I detta avsnitt behandlas baggböleriet som ägde rum på slutet av 1800-talet, vi läser ur Jonas Stadlings Vår Irländska Fråga och pratar om SOU:15, den statliga utredningen som utvärderar ifall det återigen ska bli tillåtet för företag att köpa skogs- och jordbruksmark. Baggböleriet för 150 år sedan lade grunden för de stora skogsföretagen och möjliggör ett fortsatt baggböleri (eller ‘land grabbing’ som det kallas idag) i Baltikum där företag som IKEA köper upp mark och driver på en avbefolkning av landsbygden och igenplantering av jordbruksmark.

#1: Nyliberal jordbrukspolitik

Släppt 2 november 2020


Vi presenterar vad vi i Jord Åt Folket sysslar med som introduktion till podden. Vi går igenom de nyliberala lagar och lagförändringar som drevs igenom under första hälften av 90-talet som satt oss i den situation vi befinner oss i nu. Sverige har idag ingen jordbrukspolitik — det är enbart EU och de ekonomiska lagstiftningarna som styr. Nu när EU genom olika ”gröna avtal” som Green deal försöker att expandera sin makt och ta kontroll även över skogsbruket, är det viktigt att vi utbildar oss.